Zavarovalnice smo vprašali:

Zavarovalnice smo vprašali:

VPRAŠANJE: Glede na to, da se je veljavnost zavarovanja podaljšala na 16.4.2020 oz. 16.5.2020, ali v tem času velja tudi kasko zavarovanje v celoti?

Odgovor: Tako je. Na podlagi Odloka vlade RS o prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov je podaljšan čas tudi za obnovo in plačilo avtomobilskih zavarovanj. Slovensko zavarovalno združenje s članicami, ki tržijo avtomobilska zavarovanja, obvešča zavarovance, da se na podlagi Odloka Vlade RS do 16. 5. 2020 podaljšuje čas za obnovo ter plačilo avtomobilskih zavarovanj, ki potečejo med 17. 3. 2020 in 16. 4. 2020. Zavarovanje se obnovi z datumom poteka prejšnjega zavarovanja. V tem času, ki je namenjen za obnovo zavarovanja, je zagotovljeno tudi začasno podaljšanje kritja po prejšnjem zavarovanju. 

Ne glede na to ponovno izpostavljamo, da zavarovalnice ves čas omogočajo strankam ureditev zavarovanja na daljavo.  Zato svetujemo zavarovancem, da po telefonu ali e-mailu kontaktirajo zavarovalnega zastopnika za sklenitev oziroma podaljšanje obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti in drugih prostovoljnih avtomobilskih zavarovanj – zavarovanja avtomobilskega kaska, zavarovanja avtomobilske asistence, zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb (AO plus), nezgodnega zavarovanja voznika in potnikov, zavarovanja pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila.

Vedeti pa moramo, da bo ob obnovi v roku do 16.5 potrebno premijo plačati za nazaj, torej od poteka njihove predhodne police.

Dodaj odgovor

Zapri meni