Nova verzija “Zelene karte” na Beli podlagi je sedaj – Enostranska  belo-črna karta za zavarovanje motornega vozila

Nova verzija “Zelene karte” na Beli podlagi je sedaj – Enostranska belo-črna karta za zavarovanje motornega vozila

enostranska belo-črna karta za zavarovanje motornega vozila

Od 1. julija 2020 dalje se lahko tiska “Zelena Karta” tudi na beli podlagi/listu, prav tako pa se lahko opusti zapis s podatki o nacionalnih birojih na hrbtni strani karte.

Novi model “Zelene karte” omogoča bolj enostavno izdajanje obrazca in pošiljanje zavarovancem tudi po elektronski pošti (v pdf formatu). Nova oblika obrazca v tej obliki, sedaj omogoča tudi pri avtomobilskih zavarovanjih popolnoma brezpapirno poslovanje (e-dokumenti), zavarovanci pa si vse dokumente lahko po potrebi natiskajo sami.

Za izpis obrazca se mora uporabiti kakovosten bel papir, besedilo pa mora biti jasno in dobro berljivo.

Dokument velja kot “mednarodno potrdilo o veljavnem zavarovanju avtomobilske odgovornosti”, zato je kakovost papirja in tiska za izkaz verodostojnosti obrazca ter v izogib težavam vsekakor potreben.

Od 1.7.2020 je večina slovenskih zavarovalnic začela z izdajanjem enostranske belo-črne mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila na formatu A5.

Od  1. januarja 2021 pa bomo morali vsi preiti izključno na izdajanje belih, enostranskih mednarodnih kart.

V praksi bodo v prehodnem obdobju do konca leta 2021 veljavni, tako dosedanji, kot novi modeli mednarodnih potrdil – Zelenih kart.

Uradni naziv Obrazca “Zelena Karta” je »Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila«.

Nacionalni biroji tistih držav, ki ne bodo spremenili dosedanje zelene podlage na mednarodni karti, bodo lahko še vedno nadaljevali z delom kot doslej, torej z izdajanjem “zelene karte” na zelenem listu.

Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti – sistem zelene karte upravlja in vodi mednarodna organizacija Svet birojev (an. Council of Bureaux) s sedežem v Bruslju, v katero morajo biti včlanjeni vsi nacionalni biroji zelene karte (trenutno 47 birojev zelene karte, med njimi tudi Slovensko zavarovalno združenje). Več podatkov najdete na spletni strani: www.cobx.org

Slovensko zavarovalno združenje je konec leta 1997 pristopilo k Multilateralnemu (garancijskemu) sporazumu, na podlagi katerega nacionalni biroji zelene karte prevzemajo obveznost plačila škod, ki jih v državah podpisnicah povzročijo vozila z registrskimi oznakami njegove države.

[1] Države, ki so članice sistema Zelene karte: Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Ciper (CY), Češka (CZ), Nemčija (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Velika Britanija (GB), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Luksemburg (L), Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), ter Islandija (IS), Norveška (N), kot države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švica (CH); sledijo še: Albanija (AL), Andora (AND), Azerbajdžan (AZ), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Izrael (IL), Iran (IR), Maroko (MA), Moldavija (MD), Makedonija (MK), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Srbija (SRB), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA). Posamezni biroji zelene karte opravljajo vlogo biroja še za ozemlje druge države: za Liechtenstein – švicarski biro, Monako – francoski biro ter Vatikan in San Marino – italijanski biro.

* V Azerbajdžanu (AZ), Srbiji (SRB) in na Cipru (CY) je zavarovalno kritje omejeno le na tista zemljepisna področja, ki so pod nadzorom vlade posamezne države, kar je navedeno tudi na mednarodni karti za zavarovanje motornega vozila pri mednarodnih oznakah navedenih držav. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: https://www.cobx.org/article/41/gc-territorial-validity-limitations

Slovenskim voznikom ob vstopu v navedene države sicer ne kontrolirajo mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila, je pa priporočljivo, da jo imajo pri sebi. Enak režim velja tudi za Makedonijo (MK), ker je z makedonskim birojem sklenjen enostranski sporazum o odpravi kontrole slovenskih mednarodnih kart za zavarovanje motornega vozila ob vstopu v Makedonijo.

“Zelena karta” v praksi po državah, članicah sistema Zelene karte:

Zavarovanci s sklenjenim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti in slovensko registracijo, bodo lahko od 1. julija 2020 v državah sistema Zelene karte že uporabljali nove (črno-bele) zelene karte in jih bodo tuji državni organi priznavali kot veljavne!

Veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti se v tujini vedno najlažje dokazuje z “Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila”, zaradi njene poenotene vsebine v sistemu Zelene karte. Zavarovalnica jo izda svojemu zavarovancu na podlagi sklenjene pogodbe za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 

Mednarodna Zelena karta je pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo. Na tem dokumentu so vsi podatki, ki jih udeleženec prometne nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici.

Dodaj odgovor

Zapri meni