ALI STE ŽE DOBILI TO POMEMBNO INFORMACIJO?

ALI STE ŽE DOBILI TO POMEMBNO INFORMACIJO?

Da obstaja posebno zavarovanje, ki omogoča hiter dostop do SPECIALISTA v primeru  bolezni, poškodbe, ali potrebe po operativnem posegu.

Ta Zdravstvena polica nam zagotavlja:

– organizacijo in kritje stroškov samoplačniških specialističnih zdravstvenih storitev ( npr. ambulantne preglede pri zdravniku specialistu, ambulantne diagnostične postopke, ambulantne terapevtske postopke, protibolečinske terapije,… ),

– organizacijo in hiter dostop do več kot 850 operativnih posegov pri  pogodbenih partnerjih ( stroški posega so kriti do višine dogovorjene zavarovalne vsote, katera se lahko nakaže neposredno izvajalcu operativnega posega ).

S sklenitvijo tega zavarovanja si omogočite:

✓ hiter dostop do specialista ob nastanku bolezni ali nezgode,

✓ hitrejše okrevanje in hitrejši povratek na delovno mesto,

✓ odgovore na pomembna vprašanja in dileme, ki se pojavijo ob zdravljenju bolezni ali nezgode,

1 . Če boste zaradi bolezni ali nezgode potrebovali specialistično storitev ali druge zdravstvene storitve opredeljene v polici, se bodo poravnali stroški, ki bodo pri tem nastali in sicer največ v višini zavarovalne vsote, ki se jo določi v pogodbi. (sem spada po dogovoru tudi en obisk pri zdravniku splošne medicine/zavarovalno leto, specialistične ambulantne storitve, ambulantno opravljene protibolečinske terapije, zahtevne diagnostične preiskave, MR, MRA, CT, EKG, RTG…).

2. Če boste zaradi bolezni ali nezgode potrebovali operativni poseg, se vam po dogovoru lahko izplača zavarovalna vsota, ki je odvisna od razreda, v katerega spada operativni poseg. V Seznamu operativnih posegov ob sklenitvi police, se dobi seznam vseh  posegov, za katere se vam zagotavlja kritje. V seznamu so operativni posegi razvrščeni v različne razrede, in sicer glede na zahtevnost. Višina izplačane zavarovalne vsote je odvisna od razreda, v katerega spada posamezen poseg.

MOŽNA KRITJA po dogovoru:

 • Asistenčne storitve
 • Klepet z zdravnikom (24/7)
 • Specialistične zdravstvene storitve v primeru bolezni in nezgode
 •  Specialisti
 • Zdravstvene storitve na primarni ravni – en (1) obisk letno
 • Specialistično ambulantne storitve (pregled pri specialistu, EKG, RTG, UZ, enostavni ambulantni posegi…)
 • VSI SPECIALISTI, razen psihiater, oz. klinični psiholog ter revmatolog / max. dva (2) obiska letno
 • Zahtevne diagnostične preiskave (MR, CT, PET)
 • Drugo mnenje specialista (tudi za ožje družinske člane) – za posameznega zavarovanca enkrat letno
 • Fizioterapija do Z.V.
 • Zdravila do Z.V.
 • Operativni posegi zaradi bolezni in nezgode (kritje stroškov samoplačniških operativnih posegov) do Z.V.

Za več informacij in sklenitev zavarovanja lahko pokličete

na gsm  040-590-345  ali pišete na e-mail: info@trojatim.si

 

Dodaj odgovor

Zapri meni