Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta  Troja Tim d.o.o.

Ena izmed naših najvišjih vrednot je transparentnost, zato vas seznanjamo s splošnimi pogoji uporabe

našega spletnega mesta.

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin ter storitev spletnega mesta in

predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega

mesta.

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico do spremembe in/ali izbrisa katerega koli dela

spletnega mesta in/ali katerega koli dela vsebine. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate s

temi splošnimi pogoji.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga uporablja na kakršen koli način. Uporaba

spletnega mesta je omogočena nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, ki

ga določajo ti pogoji, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno vse dni v letu in 24 ur na dan. Lastnik spletnega mesta si

pridržuje pravico do zaustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in

zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v

omrežjih ponudnikov, dostopnih poti ali kakršnih koli drugih izpadih, napakah, drugih tehničnih

motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter v primeru višje sile.

Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi lastnik spletnega mesta, je dovoljeno pregledovati, uporaba pa je dovoljena v

skladu s temi splošnimi pogoji. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta vsebin

ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in/ali razširjati v komercialne ali

nekomercialne namene.

V primeru morebitne dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, morajo ostati ohranjene in

vidne vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine, kot tudi druga obvestila in opozorila.

Uporabniku je dovoljeno v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov narediti povezavo na

spletno mesto. Povezav na to spletno mesto ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali

nemoralno vsebino. Na zahtevo tega lastnika spletnega mesta je lastnik spletnega mesta ali izdelka

oziroma storitve, kjer je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Lastnik tega spletnega mesta ni odgovoren za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z

vsebinami spletnega mesta, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen

in se strinja. Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem

mestu, ne krši pravic intelektualne lastnine, niti osebnostnih pravic tretjih.

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu, storitvah ali ostalih izdelkih, so registrirane

znamke, njihov imetnik ali uporabnik licence je lastnik spletnega mesta, povezane družbe ali tretje

osebe. Kakršna koli uporaba teh blagovnih znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja

imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot blagovne znamke, so zaščiteni

po pravilih avtorskega prava.

Če uporabnik pošlje gradivo, zaščiteno v skladu z Zakonom o industrijski lastnini, Zakonom o

intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter z drugimi predpisi, ki zadevajo

področje urejanja lastnine in pravic, lastnik spletnega mesta za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uporabnik, ki lastniku tega spletnega mesta posreduje gradivo, se strinja, da za njegovo objavo ne bo

zahteval denarnih nadomestil oziroma plačila.

Funkcije družbenih omrežij

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na naših uradnih

profilih. Lastnik spletnega mesta uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena

omrežja tako, kot to omogočajo funkcionalnosti družbenih omrežij.

Politika zasebnosti/varstvo osebnih podatkov/GDPR

Zavedamo se, da sta zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov izjemno dragoceni, zavedamo se

odgovornosti in se zavezujemo, da osebne podatke kot tudi zasebnost svojih strank, potencialnih

strank, obiskovalcev spletnega mesta ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne

podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”) skrbno varujemo in uporabljamo izključno v namene, ki so

navedeni v naši Politiki varstva zasebnosti.

Lastnik spletnega mesta Troja Tim d.o.o. osebne podatke uporabnikov obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi to-zadevnimi predpisi. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam lahko pišete tudi na naš krovni elektronski naslov.

Spletni piškotki

Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se zbirajo avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne

podatke, lastnik spletnega mesta uporablja z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe

spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih.

Lastnik spletnega mesta se zavezuje, da bo vedno skrbno varoval uporabnikove podatke in jih ne bo

posredoval tretjim osebam.

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi s temi splošnimi pogoji in z uporabo spletnega mesta na podlagi

slovenske in evropske zakonodaje obravnava lastnik spletnega mesta. Morebitne pritožbe in

reklamacije sprejemamo na našem krovnem elektronskem naslovu  podpora@trojatim.si.

V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili čim hitreje v zakonsko

določenem času in o tem obvestili uporabnika.

Zapri meni