Zdravstveno zavarovanje

Sklenite ugodno zdravstveno zavarovanje še danes.

Zdravljenje v tujini

Obstajajo različna zavarovanja za možnost zdravljenja v tujini:

Zdravstveno zavarovanje za primer zdravljenja rakavih obolenj in presaditve kostnega mozga.

Za vsak zavarovalni primer je v obdobju enega leta krito do 200.000,00 € za rakava obolenja in do 850.000,00 € za presaditev kostnega mozga.

Zavarujejo se lahko otroci od prvega dneva rojstva in odrasli do največ 64 let starosti.

Asistenčne storitve in plačilo stroškov, če gre za zahtevnejši operativni poseg v tujini in sicer:
podaljšanega bivanja namestitve v bolnišnici, kjer se bo izvedel operativni
poseg,
potovanja v tujino, nastanitve in vrnitve v domovino,
spremljevalca, zdravila in tolmač

 Najboljši zdravniki sveta

V primeru poškodbe ali bolezni je zagotovljeno drugo zdravniško mnenje in v primeru hujših bolezni možnost zdravljenja v tujini pri najboljših zdravnikih sveta.

Zavarovanje krije drugo zdravniško mnenje, stroške zdravljenja kritih bolezni in zdravstvenih postopkov
po vsem svetu, razen v Sloveniji do višine dogovorjenih zavarovalnih vsot.

Koriščenje storitve InterConsultation (drugo
zdravniško mnenje) in storitve FindBestCare (najboljša oskrba)

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Specialisti in Specialisti +

Tako kot z zdravjem, je tudi z našim časom in denarjem. Če ju izgubljamo, spoznamo, koliko sta vredna.

Potreba po specialističnih zdravljenjih, se z našimi leti, povečuje. Možnost, da bomo potrebovali specialista, začne bistveno naraščati po 40. letu, še izraziteje pa po 50. letu.

Hiter in učinkovit dostop do zdravstvenih storitev brez dolgih čakalnih vrst in ogromnih dodatnih stroškov je zato toliko pomembnejši.

Zavarovanje za hiter dostop do specialistov omogoča zavarovani osebi, da ji v asistenčnem centru zavarovalnice, v kratkem času uredijo izvedbo storitve specialista v (praviloma) zasebni ordinaciji v Sloveniji ali tujini, ne da bi morala račun poravnati iz svojega žepa.

Produkte sestavlja eden ali več naslednjih sklopov: preproste in zahtevne diagnostične storitve, ambulantni posegi, operativni posegi in zdravila, nekatere zavarovalnice pa ponujajo še druga neobvezna kritja.

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

 

Specialisti Senior

Zavarovanje Specialisti Senior je zdravstveno zavarovanje, namenjeno
kritju stroškov nekaterih samoplačniških zdravstvenih storitev, zlasti
stroškov specialističnih zdravstvenih storitev.

Zavarujejo se lahko državljani Republike Slovenije, v starosti od 65. leta dalje…

KAJ KRIJE ZAVAROVANJE:

-Asistenčne storitve

– Kritje specialističnih zdravstvenih storitev

-Ambulantne preglede

-Ambulantno opravljeni diagnostični ali terapevtski postopki

-Ambulantno opravljene protibolečinske terapije

Obseg kritja specialističnih zdravstvenih storitev je odvisen od izbranega  posameznega
paketa.

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Zavarovanje za operacije

Zavarovanje za operacije je prvo zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, ki zagotavlja denarno izplačilo po opravljeni določeni operaciji v bolnišnici.

Zavarovanje Operacije pa zagotavlja izplačilo deleža denarnega nadomestila, določenega po Seznamu operacij, če je operacija opravljena v Sloveniji, drugih državah Evropske unije ali v Švici.

Zdravje je poleg družinske sreče, največja vrednota Slovencev. Zato smo tudi pripravljeni žrtvovati nekaj denarja tudi za to, da se nam kakovost življenja, kakršno smo poznali, čim prej povrne.

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Zdravstvena polica in kritja za otroke

Zdravstvena polica je zavarovanje namenjeno kritju stroškov nekaterih samoplačniških zdravstvenih storitev.Zavarovanje vključuje tudi brezplačno asistenco zavarovalnice za lažji dostop do storitev.

Zdravstvena polica lahko vključuje naslednja kritja:

– plačilo stroškov specialističnih zdravstvenih storitev,
– plačilo stroškov operativnih posegov
– plačilo stroškov zdravljenja v tujini
– drugo zdravniško mnenje

Zdravstvena polica za otroka vključuje:

– plačilo stroškov operativnih posegov
– plačilo stroškov zdravljenja v tujini
– drugo zdravniško mnenje

Drugo mnenje je zdravstveno zavarovanje namenjeno kritju stroškov pridobitve
drugega zdravniškega mnenja in posvetovalnega obiska pri zdravniku, in sicer
za primere operativnih posegov ali bolezni.

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Zavarovanje Zobje in Zobje+

Zdravje zob pomembno vpliva na  naše zdravje in počutje , zato si naši zobje zaslužijo najboljšo nego.

Zavarovanje Zobje, je zdravstveno zavarovanje, ki nam v primeru bolezni ali poškodbe, krije stroške samoplačniških zobozdravstvenih storitev diagnosticiranja, zdravljenja, preventive in protetike ter nudi izplačilo nadomestila v primeru raka ustne votline s potrebo po protetiki.

Zavarovanje Zobje +, krije stroške za izvedbo nadstandardnih storitev in uporabe nadstandardnega materiala, (kot na primer bele zalivke v stranskem področju, keramični nadomestki v vidnem področju).

Zavarovanje krije tudi stroške zobno-protetične rehabilitacije v primeru nezgode in omogoča izplačilo v primeru raka ustne votline, če je pri tem izkazana potreba po zobni protetiki.

Poleg tega nam zavarovanje krije stroške storitev preventive in protetike (čiščenje zobnega kamna, začasne prevleke in proteze, mostički, implantati, delne in totalne proteze).

Preberi več

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo sklenit v roku enega meseca odkar ste postali zavezanec za plačilo razlike v ceni zdravstvenih storitev ali :

– takoj ob prenehanju statusa dijaka ali študenta oz. najmanj v roku enega meseca

– mesec dni pred dopolnjenim 26 letom starosti

-takoj ob prvi zaposlitvi oz. najmanj v roku enega meseca

– ne glede na starost, v kolikor dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še nimate urejenega,

Za začetek zdravstvenega zavarovanja je čakalna doba tri mesece, razen za zavarovance, ki  niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Da lahko sklenemo »dopolnilno zdravstveno zavarovanje«, pa moramo imeti veljavno »obvezno zdravstveno zavarovanje« v Republiki Sloveniji.

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Nikoli se ne ve, kdaj bomo potrebovali zdravniško pomoč.

Dokler ne potrebujemo zdravniške pomoči, niti ne razmišljamo, kakšen ogromen strošek lahko nastane, če se nam kaj zgodi, ali da zbolimo in moramo v bolnico.

Zato je nujno, da si čim prej uredimo »dopolnilno zdravstveno zavarovanje« !

To zdravstveno zavarovanje nam krije razliko med stroški celotne zdravstvene storitve in tistim delom stroškov, ki nam jih že tako ali tako krije »obvezno zdravstveno zavarovanje«, po zakonu.

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Že danes poskrbite za sklenitev življenjskega zavarovanja.

Ob izteku zavarovanja se lahko odločite za izplačilo zavarovalne vsote v enkratnem znesku ali v obliki rente – to se odločite, ko določeno zavarovanje poteče.

Obrazec je namenjen pripravi ponudbe. S pripravo informativne ponudbe vam bomo izbrali najugodnejšega ponudnika (zavarovalnico).

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nam krije razliko med stroški celotne zdravstvene storitve in tistim delom stroškov, ki nam jih že tako ali tako krije »obvezno zdravstveno zavarovanje«, po zakonu.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima omejitve zavarovalne vsote.

Velja na celotnem območju Republike Slovenije in v skladu z izvedbenimi akti, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje, velja zavarovanje tudi v tujini.

Kontaktirajte nas za več informacij: tukaj

Se nahajate v bližini?

STE V  LJUBLJANI?

Oglasite se v Murglah,

Pod bukvami 3,  pritličje

 

STE V   VELENJU?

Oglasite se v Pritličju Poslovne stavbe

Center  NOVA  Velenje

Šaleška cesta 21 , 3320 Velenje

(poleg Trgovine Telemach in Kavarne Presta )

Ste še vedno v dvomih?

Za več informacij pokličite, pišite ali se oglasite osebno pri nas, skupaj bomo poskrbeli za Vaše zavarovanje.

Zapri meni