Življenjska in
nezgodna zavarovanja

Sklenite ugodno življenjsko zavarovanje še danes.

Riziko ŽZ za kredit

Krediti. Sanje skoraj vsakega Slovenca so lastna hišica ali stanovanje. Nakup stanovanja ali gradnja hiše je velik finančni zalogaj. V današnjih časih je povprečnemu prebivalcu Slovenije težko zagotoviti dovolj lastnih sredstev za nakup nepremičnine. Za uresničitev običajno ne zadostujejo lastna sredstva, tudi pomoč ožjega sorodstva ne pomaga, zato se moramo zateči k posojilu oz.  kreditu. Riziko življenjsko zavarovanje nam omogoča, da v celoti zaščitimo svoje najdražje pred finančno izgubo, ki se pripeti v primeru naše nezgode ali izgube življenja, že za nekaj EUR-ov  in z visoko zavarovalno vsoto, ki lahko pokrije celoten znesek najetega KREDITA.
Za te namene so primerna riziko življenjska zavarovanja brez varčevalne komponente in si jih lahko privoščijo tudi družine z nizkimi prihodki.Ni ovire, da ne bi imeli urejenega življenjskega zavarovanja. So namreč izredno poceni, ker ni vključene varčevalne komponente, zato vsebujejo tudi višja zavarovalna kritja. Zdaj je pravi čas, da poskrbimo za naše najdražje, da ne bodo nosili še finančnega bremena v primeru najhujšega. ZAVARUJTE SE!  Včasih Življenje spremeni svojo smer … … in takrat se vam Življenjsko zavarovanje obrestuje!
Preberi več

ŽZ za primer smrti in doživetja

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja  je mešano življenjsko zavarovanje oz. tako imenovano “klasično ŽZ”? Klasično  življenjsko zavarovanje je namenjeno tistim, ki dajejo prednost varnosti pred donosnostjo. Zavarovalnica zagotavlja donos na sredstva iz varčevalnega dela premije, minimalna višina donosa je že vnaprej določena. V tem primeru Zavarovalci ne želijo prevzeti naložbenega tveganja, želijo pa zavarovati življenjski standard in obenem v primeru svoje smrti zagotoviti svojim najdražjim finančno varnost.
Takšno zavarovanje je primerno za starše, ki imajo še  nepreskrbljene otroke. Temeljne značilnosti: Klasično življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (mešano življenjsko zavarovanje) je hkrati zavarovanje za primer smrti in varčevanje. Za življenjsko zavarovanje se moramo odločiti že v mladih letih, ker so mlajše osebe manj rizične in je zavarovanje zato cenejše, izbrano zavarovalno obdobje pa je lahko daljše. S tem je za potrebno zavarovalno vsoto (znesek za katerega smo zavarovani) tudi dosti nižja premija.
Preberi več

Zavarovanje za hude bolezni

Vsekakor je treba priznati, da današnje stresno življenje povišuje tveganja različnih hudih obolenj.

Po statistiki je primerov hudih bolezni  vsako leto več, zdravljenje pa je dolgotrajno in drago, obenem pa povzroči tudi izgubo dohodka.

Z izplačano zavarovalnino pa si lahko nadomestimo  izpad dohodka, si zagotovimo dodatno zdravljenje, drugo mnenje, zdravljenje v tujini, pomoč na domu in drugo.

Tovrstno zavarovanje je zelo smiselno za ljudi z družinsko zgodovino hujših bolezni in za posameznike na odgovornih delovnih mestih, ki so izpostavljeni velikim pritiskom in povečanemu stresu.

Smiselno je tudi za tiste, ki bi zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni utrpeli bistven izpad dohodka – na primer samostojni podjetniki.

Zato je pametno razmisliti o zavarovanju za primer hude bolezni.

Kruta realnost življenja!

BOLEZEN NE IZBIRA NE SPOLA IN NE STAROSTI! 

Tudi v Sloveniji se to dogaja, da vedno več  mladih  zboli za hudo boleznijo.

Preberi več

Zavarovanje za Tujino z asistenco

Preden odpotujete v tujino razmislite o Turističnem zdravstvenem zavarovanju z asistenco v tujini.

Osnovne značilnosti zavarovanja za tujino:

– To je kratkoročno zavarovanje            

– Sklene se za najmanj tri dni, največ eno leto

– Zavarujejo se lahko zdrave osebe s stalnim prebivališčem v RS

– Zavarujete se lahko posamezno, cela družina ali skupina

– Začetek zavarovanja je vedno datum, ki je naveden na polici

Zavarovanje v primeru dolgotrajne bolniške

V primeru daljše bolniške odsotnosti  z dela, zaradi bolezni ali nezgode,  nam zavarovalnica izplača dogovorjeno mesečno nadomestilo.

Ob sklenitvi zavarovanja se določi  število mesečnih nadomestil in je opredeljeno v zavarovalni pogodbi.

Zavarovalno kritje za primer bolezni se začne tri mesece po začetku zavarovanja.

 

 

 

 

 

Zavarovanje za primer nezgode

Nezgoda se lahko pripeti vsakemu od nas, nenadoma in nepričakovano.

V Sloveniji se vsako leto zgodi več kot 200.000 nezgod. Od tega ima okoli 4.000 nezgod  za posledico 20 %  ali še več procentno trajno invalidnost.

Ne splača se tvegati!

Nezgoda lahko v hipu temeljito spremeni Življenje, ki ga poznamo.

Ko zavarujemo sebe, ne poskrbimo le zase, temveč tudi za svoje najbližje.

Varnost naših najdražjih, je naša odgovornost.

 

Zavarovanje za primer nezgodne invalidnosti

Zavarovanje nezgodne invalidnosti. Omejitev telesne gibljivosti lahko povzroči zmanjšanje možnosti za delo ali celo nezmožnost za delo in potrebo po spremembi bivalnega prostora, prilagoditvi osebnega vozila, posebno nego ipd. Imate dovolj privarčevanega denarja za zdravljenje, za morebitne pripomočke za invalide ali za spremembo stanovanja za potrebe invalidov?
Verjetno ne, zato je najbolje, da pri zavarovalnici čimprej sklenete nezgodno zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti. Zavarovalna vsota mora biti dovolj visoka , da  vam bo omogočila ne le preživetja, ampak tudi dovolj kakovostno življenje (zavarovalna vsota naj bo vsaj 100-kratnik vaše mesečne neto plače). Poskrbite zase in za svoje najdražje. Poskrbite za finančno brezskrbno prihodnost in sklenite zavarovanje za primer nezgodne invalidnosti.
Preberi več

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Zavarovanje za primer brezposelnosti  je zavarovanje, ki ga zavarovalec sklene zase ali za svojo družino (zavarovano osebo). Za brezposelnost šteje izguba zaposlitve zavarovane osebe, če so izpolnjeni skupaj vsi naslednji pogoji: – da je izguba zaposlitve posledica redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov po Zakonu o delovnih razmerjih,
– da je bila zavarovana oseba na podlagi odpovedane pogodbe o zaposlitvi neposredno pred izgubo zaposlitve zaposlena za nedoločen čas za polni delovni čas, – da je bila na podlagi odpovedane pogodbe o zaposlitvi neposredno pred izgubo zaposlitve zaposlena neprekinjeno najmanj eno leto pri istem delodajalcu, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
Preberi več

Pogrebni stroški

Ena od manj znanih vrst življenjskega zavarovanja je zavarovanje Pogrebnih stroškov in Zavarovanje Senior. Namenjena so starejšim osebam, ki si lahko s plačevanjem premije zagotovijo, da bo zavarovalnica po njihovi smrti  izplačala zavarovalnino upravičencu, ki je namenjena pokrivanju stroškov pogreba. Če je zavarovalna vsota nekoliko višja, takšno zavarovanje omogoča tudi premostitev nenadnega izostanka dela družinskega dohodka.
Za sklenitev pogrebnega zavarovanja ni treba izpolniti zdravstvenega vprašalnika. Zavarovalne vsote pri pogrebnih zavarovanjih so nekaj tisoč evrov.  Mesečne premije so odvisne od starosti zavarovanca.
Preberi več

Ko varnost postane Vaša optimalna naložba!

Si lahko zamislite:

DA v primeru nezgode ali hude bolezni ne dobite »odškodnine«, ki ste jo pričakovali? 

   DA po izteku, ko pride čas za izplačilo življenjskega zavarovanja dobite – nekaj 1000 € manj, kot bi lahko dobili?

Da že več kot 10 let plačujete kritja dragih rizikov zavarovanj za avto, pa jih sploh ne potrebujete?

     DA v primeru poplave, ugotovite, da imate za vašo hišo prenizko zavarovalno vsoto ali pa celo,  šele takrat ugotovite, da tega nimate zavarovano ? 

DA …………………………………………………………….
 Žal, ampak tudi to se dogaja……. , to je realno življenje.

Pomembno za VAS – zaposleni zavarovalni agenti zastopajo zavarovalnico, mi  zastopamo interes stranke!

Tudi če smo optimisti, nas odgovornost do najdražjih sili v vprašanja, kot so:

– Kaj bo z njimi v primeru moje smrti? Kakšno bo življenje moje družine brez mene?

Ne dovolite, da bi se ob tem vaši najdražji morali ukvarjati še s finančno stisko.

Že danes poskrbite za njih in takoj sklenite življenjsko zavarovanje!

Že danes poskrbite za sklenitev življenjskega zavarovanja.

Ob izteku zavarovanja se lahko odločite za izplačilo zavarovalne vsote v enkratnem znesku ali v obliki rente – to se odločite, ko določeno zavarovanje poteče.

Obrazec je namenjen pripravi ponudbe. S pripravo informativne ponudbe vam bomo izbrali najugodnejšega ponudnika (zavarovalnico).

PREGLED IN OPTIMIZACIJA VAŠIH ZAVAROVANJ !

V podjetju Troja Tim d.o.o. smo za vse tiste, ki ste v dvomih kakšna zavarovanja imate, ali morda niste popolnoma prepričani, kaj vse vam krijejo vaša zavarovanja, pripravili “optimizacijo“ osebnih ali premoženjskih zavarovanj, s katero se lahko takoj seznanite s kvaliteto vaših zavarovalnih polic. 

Se nahajate v bližini?

STE V  LJUBLJANI?

Oglasite se v Murglah,

Pod bukvami 3,  pritličje

 

STE V   VELENJU?

Oglasite se v Pritličju Poslovne stavbe

Center  NOVA  Velenje

Šaleška cesta 21 , 3320 Velenje

(poleg Trgovine Telemach in Kavarne Presta )

Ste še vedno v dvomih?

Za več informacij pokličite, pišite ali se oglasite osebno pri nas, skupaj bomo poskrbeli za Vaše zavarovanje.

Zapri meni